Quảng пαm: 23 dự áп вấϯ độпg sản đã được nghiệm thu, cấp รổ đỏ

0

23 dự án được nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những dự án trong và ngoài Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng nhà ở phải thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy luật pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai.

Khu đô thị Võng Nhi của Đạt Phương Hội An là một trong 23 dự án trên địa bàn đã được kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính đến tháng 1/2021. (Ảnh: Chu Lai)

Sở này cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin để người dân được biết chỉ giao dịch mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất với các lô đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư khi được cấp thẩm quyền xem xét, châp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đảm bảo đủ điều kiện được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

“Các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở xã hội khi thực hiện mua bán, hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để mua nhà ở hình thành trong tương lai hoặc đất nền dự án phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật về nhà ở, đất đai, dân sự trước khi thực hiện các giao dịch để tránh các thiệt hại có thể xảy ra”, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam khuyến cáo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.